TỰ HÀO LẮM VIỆT NAM ƠI Wow Điều tuyệt vời đang xảy ra Cho đến hiện tại Oriflame VN có 2 Leaders có tên trong danh sách 15 Thành Viên Hội Đồng Lãnh Đạo Leaders Toàn Cầu

TỰ HÀO LẮM VIỆT NAM ƠI!!!!
Wow. Điều tuyệt vời đang xảy ra. Cho đến hiện tại Oriflame VN có 2 Leaders có tên trong danh sách 15 Thành Viên Hội Đồng Lãnh Đạo Leaders Toàn Cầu. Thời gian thi đua sẽ tính từ tháng 1 đến tháng 12 hàng năm. Danh sách sẽ được công bố tại Hội Nghị ở Úc vào tháng 1 2019. Hãy tiến xa hơn và làm rạng danh Leaders VN trên đấu trường quốc tế nhé.
26/03/2020
1 bình luận:
Dinh Lê Thị
26-03-2020, 02:02:31
Tuyệt vời lắm e

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan