Đó giờ cứ nghĩ Để thành công là phải biết chịu trách nhiệm nhưng KHÔNG nó chỉ là chịu trách nhiệm với việc phản ứng của mình với sự việc xảy ra với mình

Đó giờ cứ nghĩ “Để thành công là phải biết chịu trách nhiệm” nhưng KHÔNG, nó chỉ là chịu trách nhiệm với việc phản ứng của mình với sự việc xảy ra với mình. Còn mình phải biết đổ lỗi cho nguyên nhân sự việc đã xảy ra với mình để duy trì năng lượng tích cực.
Ví dụ: Gọi điện tư vấn bảo hiểm nhân thọ mà khách hàng từ chối mặc dù mình đã làm đúng quy trình thì đơn giản hãy đổ lỗi rằng khách hàng này hôm nay chắc họ thật sự bận và gọi người khác sẽ tốt hơn... Đó là cách duy trì năng lượng khi bạn gọi điện bán hàng, đó là do khách hàng chứ không phải do bạn, chỉ do bạn khi bạn ko tiếp tục gọi tiếp thôi....
23/03/2020

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan