Chuyên mục phá D Sau khi e tặng mn test thử thì mn ai cũng thích

Chuyên mục phá :D
Sau khi e tặng mn test thử thì mn ai cũng thích. Khen ngon mới ghê chớ. Bt nữ công của e chán nhắm. Kkkkk .
Nay e gom đơn để đặt mận làm 1 mẻ mận sấy. Yên tâm là đc mn khen ngon e mí làm ớ. Giá dùng thử 160k.kg.
0'5kg 100k. Cuối tuần tới e giao ạ ;)
E đã tham khảo giá thị trường và có phá giá chút. Mà thấp hơn thị trường có 40k thoai hí hí.
21/03/2020
2 bình luận:
Hạ Hiền
21-03-2020, 02:02:27
x nửa kg :D
Đậu Hiền
21-03-2020, 02:02:27
Ote chệ kkkkk

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan